Omtanke

Den där höstluften ni vet, den som jag skulle ta patent på och lansera som komplement till nybilsdoft och mäklarnas sprayflaskor med nybakta bullar.
Nyfallna äpplen på marken. Jag och L-G är ute på promenad. En ung kvinna cyklar förbi med mp3-spelare. Ingen hjälm.
L-G pekar:
- Va bra, hon ska cykla hem och hämta sin hjäml (ja, det är så han uttalar det).
Jag hoppas att hon hade låg volym i lurarna.

Hösttermin i språklaboratoriet

Tvåochetthalvtåringen står och bygger Duplo vid sitt nya bord. Pratar för sig själv.
- Otör. Otör. Som otur fast otör.

Sista gången igen, pappa!

Språkteoretikern i mig fick ingen semester i år. Ett gravt fall av grammatikalisering måste redas ut.
Sk semanstisk blekning florerar friskt, i mitt eget vardagsrum. Språkförstöraren är till råga på allt mig mycket närstående. Jag får stöd av Wikipedia:

"Grammatikalisering är en process då lexikala morfem, genom pragmatisk användning gradvis börjar uppfattas och behandlas som grammatiska morfem. Fyra kännetecken på att en grammatiseringsprocess har ägt rum:
Semanstisk blekning. Ökad frekvens. Ökad bundenhet. Fonetisk nötning. Grammatikaliseringsprocessen är diakron och ser ungefär likadan ut i alla språk men når olika långt och kan ta olika lång tid."

RSS 2.0